Česky English Deutsch
Deutsch English Česky

Dotace pro rok 2023

Dotace pro rok 2023 se řídí nařízením vlády č. 53/2023

Plné znění: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-53#

Výtah základních informací pro produkty dodávané naší společností pro včelaře do 150 včelstev

Žádat může každý sám za sebe nebo přes spolky, které dotace administrují.

Žádat může včelař, který je zaregistrovaný u ČMSCH nejméně 2 roky.

Faktury vystavené v rozmezí 1.1.2023 až 31.7.2023.

 

§ 7 - Podmínky poskytnutí dotace na investice do hmotného majetku

 

Aby včelař na dotaci dosáhnul, musí součet dotací ze všech zakoupených produktů v daném období přesáhnout částku 10 000 Kč (tzv. minimální dotace). Maximální výše dotace v součtu za dané období je 150 000 Kč na včelaře.

 

Výše dotace pro jednotlivé produkty se počítá jako 80 % z ceny produktu, maximálně však dle tabulky č. 1:

Seznam nových zařízení, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 7

Maximální dotace

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)

a) medomet s manuálním pohonem, nebo

12.000 Kč

b) medomet s elektrickým pohonem

30.000 Kč

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

18.000 Kč

Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

a) mechanické, nebo

6.000 Kč

b) s elektrickým pohonem

18.000 Kč

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

4.000 Kč

Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

18.000 Kč

Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

12.000 Kč

Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů)

12.000 Kč

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

24 000 Kč

Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 400 kg

12.000 Kč

Chladicí technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů

24.000 Kč

§ 9 - Podmínky poskytnutí dotace na racionalizaci kočování včelstev

 

Aby včelař na dotaci dosáhnul, musí součet dotací ze všech zakoupených produktů v daném období přesáhnout částku 10 000 Kč (tzv. minimální dotace). Maximální výše dotace v součtu za dané období je 200 000 Kč na včelaře.

 

Výše dotace pro jednotlivé produkty se počítá jako 80 % z ceny produktu, maximálně však dle tabulky č. 2:

Seznam nových zařízení pro kočování včelstev, na jejichž pořízení se poskytuje dotace na opatření podle § 9

Maximální dotace

Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)

18.000 Kč

Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích

60.000 Kč

Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)

18.000 Kč